Măng Non là sản phẩm thuộc thuộc sở hữu của Công ty Masscom Việt Nam. Đây là kênh giáo dục trẻ em chia sẻ những thông tin hữu ích, khoa học và thiết thực đồng hành cùng chặng đường trưởng thành của các em.